tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Long Hưng

Có tổng số 25 doanh nghiệp khu vực Phường Long Hưng.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại One Bio

Mã số thuế: 1801654119

Chủ sở hữu: Trần Đắc Lộc

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-06-2019

Địa chỉ: 1984A, Quốc lộ 91, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hòa Thảo

Mã số thuế: 1801539719

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 06-05-2017

Địa chỉ: KV Thới Long, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đảo Vàng

Mã số thuế: 1801448902

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Bình

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-04-2016

Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa B - Phường Long Hưng - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Biển Ngô Dũng

Mã số thuế: 1801409357

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-01-2015

Địa chỉ: Khu vực Thới Hưng - Phường Long Hưng - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại ô Môn-Cần Thơ

Mã số thuế: 3700381324-137

Chủ sở hữu: Văng Minh Thưởng

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-10-2014

Địa chỉ: Khu vực Thới Hưng - Phường Long Hưng - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Hợp Tác Xã Nông Phát

Mã số thuế: 1801294515

Chủ sở hữu: Dương Văn Kiệt

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-01-2013

Địa chỉ: 96H KV Thới Hòa C - Phường Long Hưng - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Cửu Long Tại Cần Thơ

Mã số thuế: 1500498480-010

Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Luân

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-01-2010

Địa chỉ: KV Thới Hưng - Phường Long Hưng - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vmp

Mã số thuế: 1800650224

Chủ sở hữu: Ngô Hồng Minh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-02-2007

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khu vực Thới Hòa B - Phường Long Hưng - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Vận Tải Cơ Khí Phước An

Mã số thuế: 1801622445

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Mèo

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: KV Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Phân Phối Kim Tiến Lợi

Mã số thuế: 1801635187

Chủ sở hữu: Lưu Văn Lựa

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: 89 KV Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ