tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường C.V.Liêm

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường C.V.Liêm.

DNTN Bạch Kim Bảo

Mã số thuế: 1800365523

Chủ sở hữu: Tô Thanh Bạch ( TTrấn ômôn )

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-01-2006

Địa chỉ: 943 đường 26/3 - KV4 - Phường C.V.Liêm - Quận Ô Môn - Cần Thơ