tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường C.V.L

Có tổng số 2 doanh nghiệp khu vực Phường C.V.L.

Bệnh Viện Đa Khoa Quận Ô Môn

Mã số thuế: 1800271931

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Đường CMT8 - Phường C.V.L - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Tòa án Nhân Dân Quận Ô Môn

Mã số thuế: 1801073097

Chủ sở hữu: Lê Thị Thu Hà

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Lưu Hữu Phước Phường CVL - Quận Ô Môn - Cần Thơ