tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường .CV Liêm

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường .CV Liêm.

DNTN Ngọc Thuận

Mã số thuế: 1800162019

Chủ sở hữu: Nguyễn Viết Cường

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-02-2006

Địa chỉ: 958 /6-đường Võ Thị Sáu- Phường .CV Liêm - Quận Ô Môn - Cần Thơ