tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Châu Văn Liêm.Quận Ô Môn

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Châu Văn Liêm.Quận Ô Môn.

HTX Vận tải Thuỷ bộ Quận ô Môn

Mã số thuế: 1800173067

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: 22/1 Khu vực 1, Phường Châu văn Liêm.Quận ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ