tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Châu Văn Liêm

Có tổng số 194 doanh nghiệp khu vực Phường Châu Văn Liêm.

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Auto Đại Hữu

Mã số thuế: 1801653796

Chủ sở hữu: Lê Việt Đạt

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-01-2019

Địa chỉ: Khu vực 11, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Phân Bón Hồng Huệ

Mã số thuế: 1801608095

Chủ sở hữu: Lưu Thu Hồng

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 07-12-2018

Địa chỉ: 17, khu vực 4, đường 3/2, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Khang

Mã số thuế: 1801592617

Chủ sở hữu: Nguyễn Đức Cường

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-12-2018

Địa chỉ: Số 144 Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Đại Sơn

Mã số thuế: 1801610714

Chủ sở hữu: Trương Diệu Hoa

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-07-2018

Địa chỉ: 70, Bến Bạch Đằng, KV1, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại May Mặc Tân Tạo

Mã số thuế: 1801610489

Chủ sở hữu: Phan Tuấn Kiệt

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-03-2018

Địa chỉ: 984, KV10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Đăng Khoa Thành Đạt

Mã số thuế: 1801508728

Chủ sở hữu: Nguyễn Đăng Khoa

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-12-2017

Địa chỉ: 262 Khu vực 14, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hoa Nguyễn

Mã số thuế: 1801527336

Chủ sở hữu: Nguyễn Thị Hồng Hoa

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 04-11-2017

Địa chỉ: 633/6 đường Nguyễn Trung Trực, KV 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Mỹ Nhân

Mã số thuế: 1801582150

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Cần

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-04-2017

Địa chỉ: 800, khu vực 15, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Pyco

Mã số thuế: 1801539123

Chủ sở hữu: Nguyễn Hoàng Kim Phi

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 06-02-2017

Địa chỉ: 48 Đường tỉnh lộ 922, KV 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH ô MôN

Mã số thuế: 0302567652-114

Chủ sở hữu: Trần Công Đúng

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 08-11-2016

Địa chỉ: 203, đường 26/3, khu vực 3 - Phường Châu Văn Liêm - Quận Ô Môn - Cần Thơ