tra cuu thue

Danh sách công ty tại Phường Châu Văm Liêm

Có tổng số 1 doanh nghiệp khu vực Phường Châu Văm Liêm.

Phòng Kinh Tế

Mã số thuế: 1800964125

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập:

Địa chỉ: Phường Châu Văm Liêm - Quận Ô Môn - Cần Thơ