tra cuu thue

Danh sách công ty tại Chưa rõ

Có tổng số 189 doanh nghiệp khu vực Chưa rõ.

Công Ty TNHH Đại Phúc Phát

Mã số thuế: 1801375228

Chủ sở hữu: Lê Đình Quế

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-09-2015

Địa chỉ: 128 Khu vực Thới Đông - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thành Luông

Mã số thuế: 1801376119

Chủ sở hữu: Nguyễn Thành Luông

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-06-2015

Địa chỉ: KV Hòa An A - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ecotech Cần Thơ

Mã số thuế: 1801382232

Chủ sở hữu: Lê Thị Ngọc Oanh

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-01-2015

Địa chỉ: Khu vực Thới Trinh - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu út Thảo

Mã số thuế: 1801381278

Chủ sở hữu: Huỳnh Thị út Em

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 02-01-2015

Địa chỉ: 27/3, Khu vực Thới Hòa - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Ngọc Điền

Mã số thuế: 1801366801

Chủ sở hữu: Nguyễn Minh Phú

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 11-12-2014

Địa chỉ: 116, đường Đắc Nhẫn, KV5 - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Trang Tiến

Mã số thuế: 1801371738

Chủ sở hữu: Trần Thị Huyền Trang

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 12-10-2014

Địa chỉ: 1/48, KV Thới Trinh - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Văn phòng công chứng Tuyết Thiệu

Mã số thuế: 1801356056

Chủ sở hữu: Thiệu Ngọc Tuyết

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-09-2014

Địa chỉ: 22/9 - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Trường Tiểu Học Long Hưng

Mã số thuế: 1801379529

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Lập Thành

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 09-04-2014

Địa chỉ: KV Long Thành - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mua Bán Tấm Cám Cẩm Linh

Mã số thuế: 1801325467

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Huống

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 01-01-2014

Địa chỉ: 779/6, KV5 - Quận Ô Môn - Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kim Long - ô Môn

Mã số thuế: 1801297040

Chủ sở hữu: Lương Kim Chưởng

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Ngày thành lập: 03-12-2013

Địa chỉ: 174/1, Ngô Quyền, KV1 - Quận Ô Môn - Cần Thơ