tra cuu thue

Quy định về Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Tổng cục Thuế

25/09/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn | Lượt xem: 349

Luật Quản lý thuế số 38 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Luật Quản lý thuế quy định Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định Hóa đơn không có mã của cơ quan thuế áp dụng đối với Doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế (trừ trường hợp doanh nghiệp thuộc trường hợp thuộc rủi ro cao về thuế và và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Hóa đơn có mã áp dụng đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sau:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế; (2) Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; (3) Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, bán lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; (4) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trong thời gian một (01) ngày làm việc k từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.


Bài viết liên quan


Hà Nội: Năm 2020 sẽ hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đến năm 2020 cục thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, hợp nhất 6 chi cục thuế huyện ...

22/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử (Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC, 02/KK-TNCN, 01/CNKD) từ tháng 11/2019

         Nhằm đáp ứng quy định về thuế đối với cá nhân nêu tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

21/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

TP. Hồ Chí Minh: nêu tên 197 doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ

 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp (DN) nợ thuế đợt 9/2019. Theo đó, có 197 DN nợ thuế chây ỳ, với tổng số tiền nợ ngân sách nhà nước (NSNN) ...

21/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

Ngành Thuế: Tiếp tục cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người nộp thuế

Phát biểu tại hội nghị công bố Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019, sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho ...

20/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

TP HCM: Ngành thuế chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Người dân và đại diện doanh nghiệp làm thủ tục thuế qua in-tơ-nét tại Cục Thuế thành phố HCM.     Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) ...

20/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn