tra cuu thue

Nội dung cần ghi trên hóa đơn điện tử

25/09/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn | Lượt xem: 288

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định hóa đơn điện tử bao gồm 4 loại: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, các loại hóa đơn khác: tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử...

Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì sử dụng Hóa đơn giá trị gia tăng (gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế). Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng (gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế)

Thông tin trên hóa đơn điện tử phải có đầy đủ những nội dung sau: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế); Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng; Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua; Thời điểm lập hóa đơn điện tử và Mã của cơ quan thuế (trường hợp NNT sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).

Thông tư quy định trên hóa đơn điện tử không cần phải có chữ ký điện tử của người mua trừ trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và có thỏa thuận ký số, ký điện tử giữa hai bên người bán, người mua.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định một số trường hợp hóa đơn không cần có đầy đủ các nội dung như sau:

Hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không cần phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

Hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không cần phải có các chỉ tiêu tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua; chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế GTGT.

Hóa đơn điện tử là tem, vé, thẻ thì trên hóa đơn không cần phải có chữ ký điện tử, chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là hóa đơn điện tử do cơ quan thuế cấp mã), tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế), tiền thuế, thuế suất thuế GTGT. Trường hợp tem, vé, thẻ điện tử có sẵn mệnh giá thì không cần phải có tiêu thức đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử thì trên hóa đơn không cần phải có ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, thuế suất thuế GTGT, mã số thuế, địa chỉ người mua, chữ ký số, chữ ký điện tử người bán.

(Trường hợp tổ chức kinh doanh hoặc tổ chức không kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho các cá nhân của tổ chức kinh doanh, cá nhân của tổ chức không kinh doanh thì không được xác định là hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng không hoặc đại lý phải lập hóa đơn điện tử có đầy đủ các nội dung theo quy định giao cho tổ chức có cá nhân sử dụng dịch vụ vận tải hàng không).

Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng thì trên hóa đơn không cần phải có đơn vị tính, số lượng, đơn giá. 

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng - Không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế thì trên hóa đơn không cần phải có các chỉ tiêu: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá.

Thông tư cũng quy định Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán trên hóa đơn điện tử.


Bài viết liên quan


Hà Nội: Năm 2020 sẽ hợp nhất 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực

Ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, theo lộ trình đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đến năm 2020 cục thuế sẽ tiếp tục sắp xếp, hợp nhất 6 chi cục thuế huyện ...

22/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

Cá nhân thực hiện khai, nộp hồ sơ khai thuế điện tử (Tờ khai 01/TKN-XSBHĐC, 02/KK-TNCN, 01/CNKD) từ tháng 11/2019

         Nhằm đáp ứng quy định về thuế đối với cá nhân nêu tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

21/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

TP. Hồ Chí Minh: nêu tên 197 doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ

 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp (DN) nợ thuế đợt 9/2019. Theo đó, có 197 DN nợ thuế chây ỳ, với tổng số tiền nợ ngân sách nhà nước (NSNN) ...

21/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

Ngành Thuế: Tiếp tục cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất người nộp thuế

Phát biểu tại hội nghị công bố Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2019, sáng 18/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho ...

20/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn

TP HCM: Ngành thuế chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

Người dân và đại diện doanh nghiệp làm thủ tục thuế qua in-tơ-nét tại Cục Thuế thành phố HCM.     Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) ...

20/11/2019 | Nguồn: www.gdt.gov.vn